Om goede en veilige zorg te bieden zijn we wettelijk verplicht om binnen 15 minuten bij onze patiënten te zijn, in geval van spoed. Patiënten die verder weg wonen van de praktijk worden daarom dringend verzocht om een huisarts te zoeken die dichter bij hen in de buurt gevestigd is.
Mocht dit op u van toepassing zijn dan nemen we in de komende tijd contact met u op om dit te bespreken.


Wonen in Duitsland | werken in Nederland

Veel mensen, met een Nederlandse nationaliteit, wonen in Duitsland en werken in Nederland. Er wordt ook in Nederland premie betaald voor ziektekosten. Meestal is men ook ingeschreven bij een zorgverzekeraar in Nederland. Dit stuk gaat over wat u kunt verwachten van de Nederlandse huisartsenhulp.

Inschrijving bij uw huisarts in Nederland:

In het zorg en financieringssysteem voor huisartsen, wordt de huisarts op drie manieren betaald:

1. Een vast jaartarief voor iedere op naam ingeschreven patiënt.

2. Een tarief voor verrichtingen als consulten, recepten, herhaalrecepten, kleine ingrepen, plaatsen van spiraaltjes, enz.

3. Een totaal tarief voor het behandelen en controleren van patiënten met Diabetes II (suikerziekte of ook wel ouderdomssuiker genoemd), CVRM (Cardiovasculair risico management) en COPD ( chronische longproblemen)

Over deze tarieven moet uw huisarts ieder jaar onderhandelen met de zorgverzekeraars.

Voor patiënten, die over de grens in Duitsland wonen en in Nederland werken en zorgpremie betalen, krijgt uw huisarts geen inschrijftarief. Volgens de zorgverzekeraar bent u dus niet op naam in geschreven in de huisartsenpraktijk. Dit en nog wat andere zaken geeft problemen voor u en uw huisarts.

Problemen, uw en onze zorg:

Omdat u in Nederland werkt en in Duitsland woont, heeft u in principe recht op medische zorg in zowel Nederland als Duitsland. Er zijn wel een aantal spelregels.

In de praktijk is het voor ons als Nederlandse huisarts niet mogelijk om zorg te verlenen als u in uw woonplaats in Duitsland verblijft. Dit heeft verschillende redenen:

1. De financiering,

2. Mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt werken over de grens onvoldoende,

3. De reistijd is veel te lang om eventuele visites te kunnen rijden,

4. Als Nederlandse arts mogen we niet zonder meer in Duitsland medische zorg verlenen.

5. Mede op advies van de inspectie van de volksgezondheid, kunnen we u tijdens de avond, nacht en weekenduren (ANW) in Duitsland geen medische zorg verlenen. U kunt ook geen gebruik maken van de ANW dienst in Nederland, uiteraard wel in Duitsland.

Als gevolg van deze situatie en op advies van de landelijke huisartsen vereniging (LHV) en de Huisartsenkringen in Oost-Nederland, kunnen we u (en uw gezinsleden), tot onze spijt niet langer als patiënt ingeschreven staan in de praktijk vanaf de datum, dat u in Duitsland woont.

Tijdens de openingsuren van de praktijk kunt u natuurlijk wel bij ons terecht voor advies en medische hulp.

Wat kunt u doen?

1. U dient zich in te schrijven bij een Duitse huisarts van uw keuze in uw Duitse woonplaats. U moet u (en uw gezinsleden) tegelijkertijd inschrijven bij een Duitse Krankenkasse. Bij de Krankenkasse levert u een E-106 formulier in. Dit E-106 formulier wordt afgegeven door uw Nederlandse zorgverzekeraar. U heeft dan ten allen tijde recht op medische zorg in Duitsland. En die is bijzonder goed van kwaliteit! De kosten voor de Duitse medische hulp worden dan betaald door uw Nederlandse zorgverzekeraar.

2. Tijdens de openingsuren kunt u bij ons terecht, mocht u dringend een huisarts nodig hebben. U hoeft daarvoor niet bij onze praktijk ingeschreven te staan.

3. Als u zich in ons Nederlandse werkgebied bevindt, en er is sprake van levensbedreigende spoedeisende hulp, dan wordt u uiteraard door ons of door onze collega’s van de huisartsenpost (SHT) van medische zorg voorzien. Deze kosten worden volledig vergoed door uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Onze zorg aan u:

Als u dit wenst kunt tijdens de openingsuren altijd gebruik maken van onze medische zorgverlening. Ook kunt met al uw medische gegevens in ons huisartsen informatiesysteem blijven staan.

Voor onze diensten aan u wordt het zogenaamde “passantentarief” berekend. Ook deze kosten worden volledig door uw Nederlandse zorgverzekeraar vergoed.
Ook kunt u telefonisch om een advies vragen of een recept aanvragen.

We vertrouw erop u zo voldoende ingelicht te hebben,

Copyright 2023 - Huisartspraktijk Kuiperij