Opleidingspraktijk

 

Wij leiden nieuwe collega’s op. Gezien het huisartsen tekort in de regio wil huisartsenpraktijk Kuiperij graag bijdragen aan het opleiden van nieuwe dokters en ondersteunend personeel.
U kunt ons daarbij helpen door een afspraak te accepteren bij een van onze artsen in opleiding. Ze werken altijd onder supervisie van een van de zorgprofessionals binnen onze huisartsenpraktijk. Daarnaast houdt dokter Kuiperij ook nog steeds spreekuur.
Welke mensen bieden wij een kans?

Doktersassistente

Via het ROC van Twente leiden we assistenten op. Gedurende 10 weken worden ze door ons assistententeam wegwijs gemaakt in alle voorkomende werkzaamheden in onze praktijk.

Co-assistent

Een co-assistent is in opleiding tot basisarts. Een deel van deze opleiding is een coschap van 4 weken in de huisartsgeneeskunde. Ook de co-assistent werkt onder supervisie van de huisarts.

AIOS

Een afgestudeerd arts kan zich specialiseren tot huisarts, dit is een driejarige opleiding. Tijdens het eerste en het derde jaar van de huisartsopleiding lopen de AIOS stages in een huisartsenpraktijk.
Wij vinden het belangrijk om een aandeel te hebben in de ontwikkeling van de huisartsenzorg en doen dit door mee te werken aan deze opleidingsmogelijkheid. Wij waarderen het dan ook zeer dat u als patiënt hieraan meewerkt.
De opleiding van de AIOS staat onder de verantwoordelijkheid van de opleider: huisarts Kuiperij. De AIOS werkt zelfstandig. De patiënten contacten worden dagelijks nabesproken met de opleider. Wanneer het nodig is gebeurt dit ook wel tijdens het patiëntencontact.
Vanaf september 2023 is mw. Rianne Brouwer gedurende 1 jaar aanwezig onze praktijk, zij is een eerstejaars huisarts in opleiding.

Video-opnames van uw gesprek (consult) met de Aios

Het kan voorkomen dat wij om uw toestemming vragen, om een video-opname te mogen maken van het gesprek (consult) dat u heeft met de huisarts in opleiding. Opnames uit de spreekkamer zijn zeer leerzaam en vormen een belangrijk deel van de huisartsopleiding.
Het is de bedoeling dat het gesprek volledig wordt opgenomen, inclusief de tijd van het eventuele lichamelijk onderzoek. Het lichamelijk onderzoek zal echter niet op beeld zichtbaar zijn.
De video-opnames worden alleen gebruikt voor het onderwijs of de beoordeling van de huisarts in opleiding. De opnames worden dus niet in uw medisch dossier opgenomen.

Voordat de opname begint, geeft de huisarts in opleiding een toelichting en kunnen ook uw eventuele vragen hieromtrent worden beantwoord. Wanneer u geen toestemming geeft, worden er ook geen video-opnames gemaakt.
Ook tijdens het gesprek kunt u op ieder gewenst moment de toestemming voor de opname weer intrekken. De video-opname wordt dan gestopt en de vastgelegde beelden zullen meteen worden vernietigd.

U kunt er op vertrouwen dat deze video-opnames alleen gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden. De opnames vallen onder het medisch beroepsgeheim, en deze zullen na de bespreking met dr. Kuiperij worden vernietigd. Uw privacy is volledig gewaarborgd.

 

Huisartspraktijk Kuiperij - Emmastraat 135, 7513 BB Enschede

Copyright 2023 - Huisartspraktijk Kuiperij