Spreekuurtijden assistentes

De assistentes maken afspraken voor het spreekuur en geven adviezen. Bij het maken van afspraken of het aanvragen van visites kunnen zij vragen naar de aard van uw klachten. Dit is nodig om een goede planning te maken.De assistentes hebben eigen spreekuren voor de volgende medische handelingen:

Ook hiervoor dient u een afspraak te maken. De assistentes zijn speciaal voor deze taken opgeleid en hebben een beroepsgeheim.

Spreekuur SOH

Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een goed opgeleide assistente die de logistiek van het (eigen) spreekuur waarborgt door semi-spoedeisende patiënten de aandacht te geven die ze nodig hebben. Van allergische reacties tot brandwonden, vaak is snel duidelijk of een spoedbehandeling nodig is en hoeft de huisarts er niet noodzakelijk bij te komen. De SOH kan zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig. Dit biedt de huisarts rust in zijn dagelijkse spreekuur. 

Spreekuren Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner ondersteunt de huisarts onder andere door middel van eigen spreekuren voor bijv. chronisch zieke patiënten. Maar ook bij mentale klachten of stoppen met roken.De praktijkondersteuner geeft voorlichting en adviezen met als doel de kwaliteit van leven voor de patiënten te verbeteren en de risico’s op eventuele complicaties te verminderen. Hierbij is er tussen de huisarts en praktijkondersteuner ook overleg en word de huisarts op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.De praktijkondersteuner houdt speciale spreekuren voor

De Praktijkondersteuner bezoekt ook ouderen thuis als deze patiënten moeilijk naar de praktijk kunnen komen. De huisarts verwijst u indien nodig naar de praktijkondersteuner.

Copyright 2023 - Huisartspraktijk Kuiperij